fbpx
pluem

Vintage Pot

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Spider Plant

Cholorophytum comosum L. เป็นไม้ในวงศ์ Anthericaceae หรือว่านเศรษฐีเรือนนอก จัดเป็นว…
สั่งซื้อ

Green Succulent Plant

ต้นไม้อวบน้ำชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในกระถางสังกะสีขนาดกำลังดีปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียว มีความ…
สั่งซื้อ

Gray Succulent Plant

ต้นไม้อวบน้ำสีเทา จัดอยู่ในกระถางสังกะสีขนาดกำลังดีปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียว มีความสวยง…
สั่งซื้อ

Eucalyptus Pot Plant

ต้นยูคาลิปตัส จัดอยู่ในกระถางสังกะสีขนาดกำลังดีปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียว มีความสวยงามสี…
สั่งซื้อ

Platycerium Pot Plant

เฟิร์นเขากวาง,เฟิร์นชายผ้าสีดา จัดอยู่ในกระถางสังกะสีขนาดกำลังดีปกคลุมไปด้วยมอสสีเขี…
สั่งซื้อ

Sort : Wooden Frame | Vintage Pot | Vase

share: