fbpx
Cellox Purify Flowers Event Decoration

Cellox Purify Flowers Event Decoration

จัดดอกไม้ ติดต่อ Lex

Tel : 062-610-5693

เมื่อปลายปี 2020 ได้รับโอกาสจาก บริษัท แอคชั่น มังกี้ส์ ให้ตกแต่งบูธของ Cellox Purify เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Cellox เป็นงานจัดรายการส่งเสริมการขาย ทำการติดตั้งในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ถึง3แห่ง เริ่มจากบริษัทส่งแบบ Graphic Design / Plan และ Concept ของงานมาให้เสนอราคา ,ทำ Mocup จนไปสู่การผลิตงานจริง

จากแบบ Graphic Design มีการใช้ดอกไม้กระดาษ ดอกไม้ประดิษฐ์ และดอกไม้จริงผสมกัน จึงเริ่มจากการทำ Moc up ดอกไม้กระดาษเพื่อเสนอให้ลูกค้า ดูแบบและโทนสีในเบื้องต้น

ภาพรวมของโทนสี Color Tone
Mock up ดอกไม้กระดาษ

เมื่อผ่านแล้วจึงนำไปสู่ การผลิตงานจริง ดอกไม้กระดาษมีขั้นตอนการทำ ค่อนข้างยาก และมีหลายขั้นตอน ต้องเริ่มจากการทำแม่แบบของกลีบแต่ละขนาด วาดแบบลงกระดาษ และตัดกระดาษออกมาเป็นกลีบ จากนั้นจึงขึ้นรูป ออกมาเป็นดอกกระดาษ งานนี้ต้องทำงานล่วงหน้าหลายวันเลยทีเดียว เพราะใช้จำนวนค่อนข้างเยอะ

น้องๆกำลังประกอบดอกกระดาษ
ดอกกระดาษที่ทำเสร็จแล้ว

งานนี้โครงสร้างทุกอย่าง บริษัท แอคชั่น มังกี้ส์ เป็นผู้ผลิต ผลงานออกมาดีมากเลยทีเดียว แข็งแรง สวยงาม ตรงตามแบบ เมื่อโครงสร้างดี การจัดดอกไม้ก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องแก้ปัญหาใดๆหน้างานเลย อีกอย่างงานนี้เราจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่าง มาก่อนล่วงหน้า การทำงานจึงราบรื่น และผลงานจึงออกมาสวยงามตามแบบ.

Gallery

จัดดอกไม้ ติดต่อ Lex

Tel : 062-610-5693

share: